Kontakt telefoni

1. Telefoni za pružanje informacija građanima:  
027240550;  0648470867  0628476554;  0628476553; 0659620141
 
2. Telefoni ambulanti određeni za prihvatanje pacijenata koji su febrilni i imaju respiratorne zdravstvene tegobe:
0278362079; 0628076557; 0628076579; 06280764941